Kuka

Työni kuva on moniulotteinen, mutta sen tavoite on olomuodoista riippumatta sama.

Niin vastaanottotyössäni psykoterapeuttina, kuin luennoitsijana lavalla tai tietokirjailijana ja kolumnistina koen tärkeimmäksi auttaa muita ja tuottaa ymmärrystä ihmismielen ja ihmissuhteiden mutkaisuuksiin. Mielentaidot ovat hyvän elämän rakentumisessa mitä keskeisimpiä, mutta usein sivuutettuja tai kohtuuttomin odotuksin ladattuja.

Koulutukseltani olen kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti (KELA, Valvira). Pariterapiatyötä varten olen lisäksi tehnyt tunnekeskeisen pariterapian opinnot. Olen koulutukseltani myös seksuaaliterapeutti (erityistaso, NACS), mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja ja sosionomi.

Luottamustehtävät ovat olleet ja ovat edelleen tärkeä osa työtäni. Luottamustehtävässäni Suomen World Visionin lähettiläänä saan olla vaikuttamassa maailman lasten tilanteeseen. Lastenklinikoiden kummina saan tehdä hyvää suomalaisten lapsipotilaiden ja heidän perheensä hyväksi.

Lisäksi olen Suomen tietokirjailijat ry:n, Suomen pariterapiayhdistyksen ja Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen jäsen. Seksologian alalla olen saanut vaikuttaa sekä Pohjoismaisen seksologiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana (NACS) että Suomen Seksologisen Seuran hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä.

Tarkemmat tiedot koulutuksestani, työkokemuksestani ja julkaisuistani löydät täältä: Linkedin