Kiintymyssuhteet elämänkaaressa ja psykoterapiasuhteessa -koulutus syksyllä 2019

dsc-5444-2

Koulutus psykoterapeuteille: 

Kiintymyssuhteet elämänkaaressa ja psykoterapiasuhteessa

21.-22.8.2019 ja 17.-18.9.2019

Koulutus syventää ymmärrystä kiintymyssuhdeteoriaan, kiintymyssuhdestrategioiden syntyyn ja rakenteisiin tarkastellen niitä varhaisessa vuorovaikutuksessa, lapsuus- ja nuoruusiässä, aikuisiän parisuhteissa sekä psykoterapiasuhteessa.

Kiintymyssuhteen käsittely on tavanomaisesti painottunut varhaisen vuorovaikutuksen alueelle, mutta sen kehittymisen ja muuttumisen tarkastelu elämänkaaressa sekä psykoterapiassa voi vahvistaa psykoterapeutin ymmärrystä potilaan mielessä ja ihmissuhteissa esiintyvää problematiikka ja muutosta jäsentäessään.

Kiintymyssuhdeteorian ja terapiaa koskevien teorioiden sillanrakennustyön keskeisiä kysymyksiä onkin, miten aikuisen henkilön varhaiset, usein melko tiedostamattomat, myös automaattiset vuorovaikutusmallit ilmenevät ja pulpahtavat esille, etenkin stressin kohotessa, ihmissuhteissa ja nykyisyydessä? Miten terapeutti aistii niitä, jopa kehontuntemuksinaan? Mitä annettavaa varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksella ja kiintymyssuhdeteorialla on aikuisten terapiassa ilmenevien usein tiedostamattomien vuorovaikutusmallien tunnistamiselle ja erittelylle? Miten kiintymyssuhdeteoria voi auttaa erittelemään terapiassa aktivoituvia tiedostamattomia kiintymyssuhdemalleja?

Uraa uurtavan kiintymyssuhdetutkimuksen parissa elämäntyönsä tehnyt Airi Hautamäki vie psykoterapeutit nelipäiväisessä seminaarissa kiintymyssuhteiden syvemmän ymmärryksen äärellä aina varhaisesta vuorovaikutuksesta aikuisiän parisuhteisiin ja terapiasuhteeseen peilaten. Koulutuksen vaikuttavinta antia on se, kuinka videoiden kautta tulee näkyväksi ja ymmärretyksi, kuinka kiintymyssuhdestrategiat alkavat saada muotoaan jo hyvin varhaisessa vuorovaikutuksessa vauvan ja hoitajan välillä.

Kouluttajana toimii emeritusprofessori Airi Hautamäki. 

Koulutuksen ohjelma: 

 1. 21.8. Keskiviikko 9.00-16.00

Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhdestrategioiden synty 

 • Varhaista vuorovaikutusta koskevat teoriat (Mahler, Stern, Beebe, Bion, Winnicott etc.) ja Infant CARE-Index vanhempien sensitiivisyyden arvioinnin välineenä.
 • Infant Strange Situation (SSP) kiintymyssuhdestrategian arvioinniksi.
 • Keskeisiä vuorovaikutusongelmia, niiden ilmentymiä ja intervention mahdollisuuksia.
 • Erityisteemat: synnytyksen jälkeinen masennus ja äidin trauman vaikutus: miten masennus ja trauma näkyvät CARE-Indexissä, tuloksia erilaisista interventiomalleista.
 1. 22.8. Torstai 9.00-16.00

Esikouluikä ja kiintymyssuhdestrategioiden vakiintuminen

 • Affektiivinen itsesäätely ja sen ongelmat eri kiintymyssuhdestrategioissa.
 • Preschool Assessment of Attachment kiintymyssuhdestrategian arvioinnin välineenä.
 • Toddler CARE-Index vanhempien sensitiivisyyden arvioinnin välineenä.
 • Erityisteemat: Vanhemmat kasvattajina ja auktoriteetteina nopean yhteiskunnallisen muutoksen aikana sekä sukupuolierojen synty ja kehittyminen perhekolmiossa
 1. 17.9. Tiistai 9.00-16.00

Kouluikä ja murrosikä sekä perehtymistä Adult Attachment Interview:n

 • Koulun alkaminen merkitsee perheessä muodostuneen kiintymyssuhdestrategian siirtymistä koulumaailmaan ja sen toimivuuden testaamista siellä: Affektiivisen itsesäätelyn ongelmia?
 • Identiteettimuodostuksen haasteita ja ratkaisuja nyky-yhteiskunnassa.
 • Adult Attachment Interview: Haastattelu ja sen tekeminen.
 1. 18.9. Keskiviikko 9.00-16.00

 Aikuisikä: Intimiteetin luominen, generatiivisuus ja integriteetti

 • Läheisen suhteen luominen ja siihen sitoutuminen: Onko se muodostunut haasteeksi?
 • Adult Attachment Interview (AAI): Aikuisiän kiintymyssuhdemallien koko kirjo, tiedonkäsittely ja sen vääristymät: Miten ne ilmenevät?
 • Kiintymyssuhdestrategiat ja niiden muuntajat
 • Traumat ja menetykset ja miten ne ilmenevät AAI-diskurssissa ja vuorovaikutuksessa oman lapsen kanssa
 • Erityisteema: Tiedonkäsittelyn vääristymien vaikutus vanhemmuuteen ja vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen.

Opetustavat:

 • Opetus tapahtuu luennoinnin ja keskustelun dialogissa
 • CARE-Index ja Strange Situation videot havainnollistavat käsitteitä

Paikka:

Koulutus toteutetaan Helsingin Aleksanterinkadulla, Senaatintorin kupeessa sijaitsevassa Balderin salissa.

Koulutuksen hinta:

Nelipäiväinen koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Osallistuja voi myös ilmoittautua vain yhteen koulutusosaan.

Neljän päivän koulutus: 640€+alv. Kahden päivän koulutus: (osa I tai osa II): 320€+alv

Ilmoittautuminen:
Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille ja perheiden ja parien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Ilmoittautuminen on sitova. Paikkoja on rajoitetusti. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2019.

Ilmoittautumiset: melina.pinomaa(a)gmail.com Osallistujan nimi / Laskutusosoite

Lisätietoja koulutuksen järjestäjiltä: Maaret Kallio maaret(a)maaretkallio.com ja Hanna Pinomaa hanna.pinomaa(a)gmail.com

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan kaksi viikkoa ennen koulutusta, veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Perimme koko osallistumismaksun, jos peruutus tapahtuu koulutuspäivänä tai ilmoittautunut ei saavu koulutukseen. Sairastumistapauksessa tarvitsemme lääkärintodistuksen.